Běla Plechanovová

0

Publications

 • Plechanovová, Běla. (2024). Kdy a proč se Evropa uchyluje k myšlenkám federalismu. In: Gregorová, Markéta (ed.) Vize pro Evropu.  Praha: Togga. ISBN: 978-80-7476-356-4
 • Plechanovová, Běla. (2021). Intergovernmental Conference: Three Case Studies of EC/EU Institution Building. In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1036
 • Plechanovová, Běla, Madeleine O. Hosli, Anatolij Plechanov (2019) Choosing Voting Rules in the European Union. In: Congleton, Roger D., Bernard Grofman and Stefan Voigt (eds.) The Oxford Handbook of Public Choice. Vol. II. Constitutional Political Economy, Applications to Public Policy, and Methodological Issues. Oxford: Oxford University Press, pp. 219-236.
 • Hosli, Madeleine O., Běla Plechanovová, Serguei Kaniovski (2018) Vote Probabilities, Thresholds and Actor Preferences: Decision Capacity and the Council of the European Union. Homo Oeconomicus, 35(1-2): 31-52)
 • Parízek, Michal, Běla Plechanovová, and Madeleine O. Hosli (2015) Avoiding Paralysis: The Eastern Enlargement and the Council of the European Union. Journal of European Integration, 37(6):649-665
 • Parízek, Michal, Běla Plechanovová, and Madeleine O. Hosli (2015) Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření. Sociologický časopis/Czech Sociological Review  51(1):41-63
 • Hosli, Madeleine O., Amie Kreppel, Běla Plechanovová, and Amy Verdun (eds.)(2015) Decision-Making in the EU before and after the Lisbon Treaty. Routledge: London.
 • Hosli, Madeleine O., Amie Kreppel, Běla Plechanovová, and Amy Verdun (2013) Decision-Making in the EU before and after the Lisbon Treaty, West European Politics, Special Issue, 36(6): 1121-1127.
 • Plechanovová, Běla (2013) National actors in post-Lisbon EU: Should we expect a change of national strategies? West European Politics, 36(6): 1199-1220.
 • Plechanovová, Běla (2011) Coalitions in the EU Council: Pitfalls of Multidimensional Analysis, AUCO Czech Economic Review 5: 250-267.
 • Plechanovová, Běla (2011) The EU Council enlarged: North-South-East or core-periphery?, European Union Politics, 12(1): 87-106; IF 1,979, 8/112 Political Science
 • Plechanovová, Běla (2010) Decision-Making in the EU Council after the First Eastern Enlargement: The Relevance of the Empirical Findings for the Voting Rules. In: Zyczkowski, K., Cichocki, M. (eds.) Institutional Design and Voting Power in the European Union. London: Ashgate, pp. 201-211
 • Plechanovová, Běla (2010) Institutional Aspects of EU Enlargement. In Yang Ye – Mejstřík, M.,  European Integration: Structural Changes and Their Influence on EU Diplomatic Policies. Prague: Karolinum, pp. 54-82.
 • Plechanovová, Běla (2009) 从欧盟机构运作看东扩后欧盟共同外交政策的变化. In: Yang, Ye – Mejstrik, Michal. 欧盟一体化:结构变迁与对外政策. Shanghai: East China Normal University, pp. 42-66. ISBN 978-7-5617-6759-7.
 • Tichý, Luboš – Plechanovová, Běla – Schneider, Ondřej (eds) (2008) European Integration at the Crossroads. Prague: PF UK.
 • Plechanovová, Běla (2008) The Eastern Enlargement and Decision Making in the EU. In Tichý, L. – Plechanovová, B. – Schneider, O. (eds.) European Integration at the Crossroads. Prague: PF UK, pp. 58-75.
 • Plechanovová, Běla (2007) Rozhodování v Radě EU: Formální modely a empirické studie, In Dančák, B. – Hloušek, V. (eds): Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: IIPS, s. 122-143.
 • Plechanovová, Běla et al. (2006) Evropská unie na počátku 21. století. Reformní procesy a institucionální změna. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Plechanovová, Běla (2006) Legislative process and EU enlargement: theory and practice. In Plechanovová, Běla – Hnízdo, Bořivoj – Kotábová, Věra (2006) Instruments of European integration. Prague: Charles University, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, pp. 108-121.
 • Plechanovová, Běla – Hnízdo, Bořivoj – Kotábová, Věra (2006) Instruments of European integration. Praha: IPS FSV UK.
 • Plechanovová, Běla (2006) Je rozhodovací procedura v Radě spravedlivá? Principy zastoupení a důsledky změn rozhodovací procedury navrhované ústavní smlouvou. Mezinárodní vztahy,  41(1).
 • Plechanovová, Běla (2006) Reforma institucí z pohledu České republiky. In Dočkal V. -Fiala, P. – Kaniok, P. – Pitrová, M. (eds.) Česká republika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky, s. 171-183.
 • Kotábová, Věra – Říchová, Blanka – Plechanovová, Běla (eds) (2006) Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Praha : IPS FSV UK.
 • Plechanovová, Běla (2006) Principy zastoupení v institucích Evropské unie – některé otázky nad ústavní smlouvou. In Plechanovová Běla, Evropská unie na počátku 21. století. Reformní procesy a institucionální změna. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 71-92.
 • Plechanovová, Běla (2006) Legislativní proces v EU a důsledky východního rozšíření : východiska pro empirický výzkum. In Němec, J. – Šůstková, M. (ed.). III. Kongres českých politologů. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 843-849.
 • Plechanovová, Běla (2005) Ústavní smlouva a proces europeizace v nových členských státech EU. Možnost použití konceptu evropeizace pro analýzu procesu přijetí ústavní smlouvy a procesu rozšíření.  In Dančák B., Fiala P., Hloušek V. (eds.) Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, s. 272-283.
 • Plechanovová, Běla (2004) Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření: Hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy. Praha: Karolinum.
 • Plechanovová, Běla (2004) Institucionální reforma EU a metoda konventu: příklad rozhodování v Radě ministrů a složení Evropské komise – co je to konsensus? In: Kotábová, V. – Prázová, I. – Schneider, O., Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Sv. 2, Ekonomie, Politologie, Praha: Matfyzpress, s. 405-422.
 • Plechanovová, Běla (2004) Draft Constitution and the Decision-making Rule for the Council of Ministers of the EU – Looking for Alternative Solution. European Integration online Papers, 8(12)
 • Plechanovová, Běla (2004) Česká republika v institucích rozšířené Evropské unie. In Česká republika v předvečer vstupu do Evropské unie. Praha: SVŠES,  s. 18-31. ISBN 80-86744-12-4
 • Plechanovová, Běla (2003) The Treaty of Nice and the Distribution of Votes in the Council – Voting Power Consequences for the EU after the Oncoming Enlargement. European Integration online Papers, 7(6)
 • Plechanovová, Běla (2003) Accession of the Czech Republic to the EU – priorities, strategies and the place of the Czech Republic in the enlarged EU. In: The European Union’s Enlargement – from the Candidate Countries‘ Perspectives, Taipei: Graduate Institute of European Studies, Tamkang University, s. 109-126.
 • Plechanovová, Běla (2003) Úvod do mezinárodních vztahů. Výběr textů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Napsat komentář

Your email address will not be published / Required fields are marked *